خدمات اجرایی

  • ثبت و صدور گواهینامه های ایزو

  • مشاوره و پیاده سازی مستندات سیستم های مدیریت کیفیت

  • کارگزاری و مشاوره نشان CE  ( استاندارد صادرات اجباری محصولات به اروپا )

  • کارگزاری و مشاوره نشان BV ( استاندارد کشور عراق )

  • مشاوره و برنامه ریزی شغلی

  • ارائه راهکار برای فروش بیشتر

  • آموزش های بازاریابی و کسب و کار

  • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ( MBA   &   DBA)