مرکز اختلالات یادگیری

کودکان را برای آینده تربیت کنید و آینده را برای آیندگان آماده کنید

اختلال یادگیری چیست ؟

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمون‌های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار می‌رود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیریتوصیف می‌شود.

اصطلاح اختلال یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش‌آموزانی برخاسته‌است که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه می‌شوند و در عین حال درچهارچوب سنیکودکان استثنایی نمی‌گنجند. ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزن‌شان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوش انها کمابیش عادی است، به خوبی صحبت می‌کنند، مانند سایر کودکان بازی و مثل همسالان خود با سایرین ارتباط بر قرار می‌کنند. درخانه نیز یاری‌های لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنان واگذار می‌کنند به خوبی انجام می‌دهند. لیکن توانایی لازم برای به جریان اندازی اطلاعات برای بیان کردن و به ویژه نوشتن را ندارند. پس با توجه به مشخصات کلی این دانش‌آموزان، می‌توان آن‌ها را در گروه جدیدی به نام دانش آموزان اختلال یادگیری قرار داد و گفت این دانش آموزان در یک یا چند فرایند روانی که به درک کردن با استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می‌شود، اختلال دارند که این اختلال می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی ظاهر شود.

درنشستی که اعضای هیئت مدیره موسسه مدیران برترآرمان داشتند تصمیم براین شد که برای نیل به اهداف عالی جامعه ونظام آموزشی دپارتمان آموزش ومرکزدرمان اختلالات یادگیری تشکیل وبرای دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح اقدامات لازم صورت گیرد.

بزودی دراین موسسه ما با تیمی قدرتمند آمادگی خدمت به تمامی خانوادها وارگانهای دولتی وخصوصی را داریم.

به امید سربلندی ایران عزیز

سیدمحسن میرسعیدی