مجوزات

هدف از نمایش گواهینامه ها و مجوزات اعتبارسازی اولیه می باشد.بزودی مجوزهای آموزشی که در حال اخذ از سازمان های مربوطه می باشد، نمایش داده خواهد شد.

حکم نمایندگی شرکت anccp  ایتالیا که دفتر مرکزی آن تهران گروه مهندسی شایگان می باشد.

www.anccp.org

 

     

گواهینامه داوری در مسابقات کسب و کار (Start UP Weekend)  در گنبد کاووس

اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد در زمینه کارآفرینی و اشتغال اداره ورزش و جوانان

روزنامه رسمی شرکت مدیران برتر آرمان (مخفف    MBA )

نمایندگی از گروه مهندسی آموزشی شایگان