رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا

ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت

کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت

آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز

باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.