مراحل دریافت گواهینامه ایزو

در تمامی سازمان­ها و شرکتها جهت دریافت گواهینامه ایزو مراحل زیر طی می­شود:

  • ارزیابی و بررسی کلیه مدارک و مستندات سازمان که شامل طراحی کلی سیستم، دستورالعمل­ها و روش­های اجرایی می­باشد در محل سازمان متقاضی. در واقع در این مرحله وضعیت کنونی سازمان و ماهیت آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرد.
  • بررسی رویه اجرایی سوابق و مستندات. به عبارت بهتر بررسی و ارزیابی عملکرد سیستم که از طریق بازدید از قسمتهای مختلف سازمان متقاضی با هدف بررسی انطباق فعالیتهای جاری با الزامات استانداردها و کلیه مستندات صورت می­گیرد.
  • رفع عدم انطباق در صورت وجود.
  • ثبت و صدور گواهینامه ایزو که پس از مشاهده شواهد عینی و یا مشاهده اقدامات اصلاحی جهت رفع عدم انطباق صورت می­گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.