ایزو های مناسب بیمارستانها و مراکز درمانی

#ایزو های مناسب #بیمارستانها و مراکز #درمانی

اینبار میخواهیم درباره ایزو های مربوط به بیمارستانها و مراکز درمانی اطلاعاتی رو در اختیارتون بزاریم . امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

گواهینامه ISO9001:2015 : مهمترین گواهینامه ایزو برای بیمارستانها و مراکز درمانی و داشتن گواهینامه iso9001 است. رمز موفقیت و جذب مشتری دربیمارستانها و مراکز درمانی ارائه خدمات و غذای باکیفیت است.
گواهینامه HSE-MS : بحث بهداشت ، سلامت غذاها باداشتن این گواهینامه تامین می شود اما بخشی ازکار ، بهداشت و ایمنی فرایند و بهداشت خود کارکنان است. درصنعت سرو غذا داری سلامت و بهداشت افرادی که مستقیما با غذا و طبخ آن سرو وکار دارند بسیار مهم است.
گواهینامه ISO10002:2014 : وصول شکایت درمورد خدمات مورد ارائه دربیمارستانها و مراکز درمانی ممکن است بهای سنگینی مثل ازدست دادن مشتری برای همیشه را درپی داشته باشد به همین جهت باید تمامی تلاش کارکنان و مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی براین باشدکه خاطره خوشایندی را برای مشتریان برجا بگذارند.
گواهینامهISO10003:2007 : گاها اگراختلافات و شکایات مشتریان درداخل بیمارستانها و مراکز درمانی حل نشود و به طرف سومی نیاز باشد

آنگاهISO10003:2007 با ارائه راهکارهای خود به مجموعه کمک خواهد کرد.
گواهینامهISO10004:2012 :ISO10004:2012 : سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان نام دارد. این ایزو و سیستم سنجش رضایت مشتریان میتواند عاملی باشدکه مشتریان ، بار دیگر تجربه خوشایند صرف یک غذای عالی را به مجموعه بسپارند و حتی دوستان و آشنایان خود را ترغیب کنند.
گواهینامه ISO14001:2015: سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 درراستای هدف خودکه همانا ارائه رویکردی سیستماتیک جهت حفاظت ازمحیط زیست میباشد باکنترل و اعمال نظر درتمامی فرایندها، ازتامین مواداولیه دارویی و تجهیزات پزشکی گرفته تاانجام فرایندهای درمانی ، تمامی ریسکها و جنبه های زیست محیطی یعنی فعالیتهای آسیب زننده محیط زیست را شناسایی کرده ، ارزیابی و کنترل مینماید


گواهینامه OHSAS 18001:2007 : ماهیت ریسک پذیری و خطرزا بودن فرایند های بیمارستانی میطلبد تاروشی جهت شناسایی ، کنترل و کاهش ریسکها دراین صنعت بکار گرفته شود.

استاندارد OHSAS18001:2007 همان روشی میباشدکه تمامی ریسکها راشناسایی ، کنترل و کاهش میدهد و ریسکها رامدیریت میکند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.